Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door Serif. Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid
Home.Behandeling.Voorbeelden.Over de praktijk.NVKH.Doorverwijzers.Contact.
fitnesscenter

 

 

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

• uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• korte omschrijving v.d. behandeling, ‘homeopathisch consult’
• de kosten van het consult

 

PRAKTIJK VOOR KLASSIEKE HOMEOPATHIE
CHRIS SCHAAFSMA - NVKH-registerhomeopaat

 

SNEL NAAR:

Brinkhorst 3 (‘t Clockhuys)
Haren (Groningen)  
Telefoon:
0592 - 869 719  /  06 - 23 38 88 64  (mobiel)

© Praktijk Klassieke Homeopathie Chris Schaafsma / 2015                                                                                     Sitemap         Disclaimer

Postadres:
Valkenlaan 3, 9481 EA VRIES

 

PRIVACY in het kader van de AVG

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

De praktijk in het kort

De praktijk voor Klassieke Homeopathie Chris Schaafsma is gevestigd in het centrum van Haren (Groningen) en is eventueel goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De praktijk is in het gebouw tevens bereikbaar met een lift.

Afspraken/consulten kunnen in overleg ook op een andere locatie of thuis plaatsvinden. Bij baby’s en jonge kinderen vinden de consulten bij voorkeur aan huis plaats. Indien dat niet mogelijk is, worden hierover uiteraard andere afspraken gemaakt.
Home