Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door Serif. Gebruiksvoorwaarden | Privacybeleid
Home.Behandeling.Voorbeelden.Over de praktijk.NVKH.Doorverwijzers.Contact.
fitnesscenter

 

 

 

 

PRAKTIJK VOOR KLASSIEKE HOMEOPATHIE
CHRIS SCHAAFSMA - NVKH-registerhomeopaat
Brinkhorst 3 (‘t Clockhuys)
Haren (Groningen)  
Telefoon:
0592 - 869 719  /  06 - 23 38 88 64  (mobiel)

© Praktijk Klassieke Homeopathie Chris Schaafsma / 2015                                                                                     Sitemap         Disclaimer

Postadres:
Valkenlaan 3, 9481 EA VRIES

 

Informatie over het consult

Het eerste consult

Tijdens het eerste consult vindt een uitgebreid gesprek plaats. Klassieke homeopathie gaat er vanuit dat geen mens hetzelfde is. Een klassiek homeopaat vraagt daarom niet alleen naar de klacht zelf, maar bijvoorbeeld ook naar andere klachten, uw eigenschappen en leefwijze. Op basis van het gesprek gaat een klassiek homeopaat op zoek naar een geneesmiddel dat speciaal op u van toepassing is. Dit middel is in staat de oorzaak van uw klacht(en) aan te pakken. Daardoor verdwijnen uw lichamelijke en/of emotionele klachten. Maar ook kunnen andere klachten die u heeft ineens verbeteren of verdwijnen.

Vervolg van de behandeling

Doorgaans vindt na vier weken een vervolgconsult plaats. Belangrijk is dan te weten wat uw reactie was na inname van het middel. Afhankelijk van de ernst van uw klacht, de duur van het bestaan van uw klacht en de mate van uw verbetering kunnen meerdere vervolggesprekken noodzakelijk zijn.

Voorgeschreven middelen

Klassieke homeopathische middelen kunnen vast (als pil of ’korrel’), maar ook vloeibaar (opgelost in water) worden voorgeschreven. Afhankelijk van uw situatie en klacht(en) zal de klassiek homeopaat steeds bepalen wat voor u het beste is.

Home -> Behandeling -> Informatie over het consult

Lees meer over de behandeling:

 

>> Wat is klassieke homeopathie?

Een klassiek homeopaat gaat altijd op zoek naar het middel dat speciaal op iemand persoonlijk van toepassing is en de oorzaak van uw ziekte en/of klachten aanpakt. Hij/zij kijkt daarbij naar allerlei verschillende symptomen, naar het totaalbeeld. Lees meer...

 

>> Resultaten van de behandeling

Dikwijls denken mensen dat homeopathie iets is voor 'de lange adem'. Dat is echter niet juist.  Wel is het zo dat klassieke homeopathie in acute situaties vaak wat sneller werkt dan bij chronische klachten. Soms al binnen enkele uren, soms zelfs binnen enkele minuten. Iedereen reageert op zijn eigen manier op een klassiek homeopatische behandeling. Lees meer...

 

>> Vergoedingen

 

 

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt een klassiek homeopatische behandeling van homeopaten die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH). Voorwaarde is vaak een aanvullende verzekering.  Lees meer...

 

Over de behandeling
Resultaten van de behandeling
Tarieven en vergoedingen
Home